Rekreační pobyty dětí DD

2021

  • Výzva MŠMT k podpoře Rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021 (Čj.: MSMT-7578/2021-3)

VyzvaMSMT k podpore Rekreacnich pobytu deti2021MSMT-7578-2021-3.pdf, soubor typu pdf, (716,1 kB)

Žádost o poskytnutí dotace musí být podána ve lhůtě 30 dní od zveřejnění Výzvy, tj. do 30. 5. 2021.

Podání žádostí probíhá prostřednictvím elektronického systému na adrese: https://is-pro.msmt.cz

Přílohy ke stažení:

Priloha 1_Formular_Zadost_Dotace_Rekreacni pobyty 2021_MSMT-7578-2021-3.docx

Priloha 2a_Vzor_Formular avizo MSMT_Rekreacni pobyty_2021_MSMT-75782021-3.docx
Priloha 2b_Vzor_Formular avizo MSMT_Rekreacni pobyty_2021_MSMT-75782021-3.docx

MSMT_Priloha 3_Vzor_Vyuctovani dotace a zaverecna zprava_Rekreacni pobyty_2021_MSMT-75782021-3.docx

Čestné prohlášení žadatele o dotaci je POVINNOU PŘÍLOHOU PROJEKTU !!!

1. Stáhněte si prázdný formulář ve formátu PDF

2. Vytiskněte, vyplňte, podepište a orazítkujte toto čestné prohlášení žadatele.

3. Naskenujte tento vyplněný formulář a vložte do povinných příloh projektu v kapitole Přílohy k žádosti.

Návod k vyplnění žádosti "Rekreační pobyty dětí DD"

Návod ve formátu PDF

 Vzor avíza o vratce (Příloha 2a Výzvy) - určený pro DD církevní a soukromé

 Vzor avíza o vratce (Příloha 2b Výzvy) - určený pro DD jejichž zřizovatelem je obec, dobrovolný svazek obcí nebo kraj

 Vzor vyúčtování dotace a závěrečné zprávy