Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence dotazníků a žádostí pro potřeby MŠMT

Žadatelé o dotaci a respondenti dotazníků v IS udržují aktuální identifikační údaje a vyplňují dotazníky/projekty. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Upozornění k dotazníkům DATA PŘO

V případě, že se nový dotazník „nepředvyplnil“, je to způsobeno tím, že uživatel nevyplnil bezprostředně předcházející dotazník a ten aktuální neoznačil jako navazující (možnost označit nový dotazník jako navazující se zobrazuje při zakládání nového dotazníku pouze v případě, že ten předchozí byl vyplněn).

Jedná se o funkci spuštěnou od začátku sběru dotazníků v systému. Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme každý opakující se dotazník vyplnit a podat.

Pokud se nově založený dotazník zobrazí jako prázdný, je nutné ho znovu vyplnit od začátku

dne 21.6.2023

Ukončení dotazníku "Zásoby OOP a dezinfekcí"

Na základě rozhodnutí MŠMT se pozastavuje sběr dotazníků "Zásoby OOP a dezinfekcí". Poslední kolo se uskutečnílo na konci listopadu 2022.

Všem děkujeme za spolupráci. 

Tým IS-PŘO

dne 5.12.2022

Informace pro podpořené Dětské domovy v dotaci k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021

Vážení příjemci dotace k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021,

dovolte nám připomenout několik důležitých informací týkajících se povinností, které se vážou k této dotaci:

  • Provedení řádné analýzy využití dotace s předpokladem čerpání do konce roku 2021.
  • V případech, kdy nebudete schopni prostředky vyčerpat, příprava a zaslání (vrácení) těchto prostředků na příslušný účet do 20. 12. 2021 nejpozději.
  • Vyplnění a zaslání Závěrečné zprávy a vlastního finančního vypořádání, včetně předání sumářů a zdůvodněných případných vratek nad 500 000 Kč, a to v termínu do 15. 2. 2022.
dne 18.10.2021

Aktualizace zásob OOP a dezinfekcí - změna periodicity

Od října 2021 se budou dotazníky "Aktualizace zásob OOP a dezinfekcí" sbírat s měsíční periodicitou. V pátek 8.10. proto nebude další formulář otevřen. Nejbližší dotazník se v systému zpřístupní 3.11.2021.

Všem moc děkujeme za spolupráci.

dne 8.10.2021

Podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů - vyúčtování a závěrečná zpráva

Vážení podpoření,

nyní je pro Vás otevřen informační systém pro zasílání Vyúčtování dotace a závěrečné zprávy k dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podpoře Rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství (č. j. MSMT-7578/2021-3).

dne 15.9.2021

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy