Metodika

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které se týkají administrativy odboru, práce s IS, metodiku pro dotační řízení, případně další dokumenty. 

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast podpory zabezpečení škol najdete na těchto stránkách MŠMT