Limity v PŘO

2023

Limity v PŘO

Poslední sběr požadavků proběhl na přelomu leden/únor 2023.

Zaslání požadavků na úpravu limitů počtu pracovníků na rok 2023 ve Vašem zařízení.