Archív aktualit

Archív obsahuje veškeré publikované aktuality v rámci systému

Upozornění k dotazníkům DATA PŘO

V případě, že se nový dotazník „nepředvyplnil“, je to způsobeno tím, že uživatel nevyplnil bezprostředně předcházející dotazník a ten aktuální neoznačil jako navazující (možnost označit nový dotazník jako navazující se zobrazuje při zakládání nového dotazníku pouze v případě, že ten předchozí byl vyplněn).

Jedná se o funkci spuštěnou od začátku sběru dotazníků v systému. Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme každý opakující se dotazník vyplnit a podat.

Pokud se nově založený dotazník zobrazí jako prázdný, je nutné ho znovu vyplnit od začátku

dne 21.6.2023

Ukončení dotazníku "Zásoby OOP a dezinfekcí"

Na základě rozhodnutí MŠMT se pozastavuje sběr dotazníků "Zásoby OOP a dezinfekcí". Poslední kolo se uskutečnílo na konci listopadu 2022.

Všem děkujeme za spolupráci. 

Tým IS-PŘO

dne 5.12.2022

Informace pro podpořené Dětské domovy v dotaci k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021

Vážení příjemci dotace k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021,

dovolte nám připomenout několik důležitých informací týkajících se povinností, které se vážou k této dotaci:

  • Provedení řádné analýzy využití dotace s předpokladem čerpání do konce roku 2021.
  • V případech, kdy nebudete schopni prostředky vyčerpat, příprava a zaslání (vrácení) těchto prostředků na příslušný účet do 20. 12. 2021 nejpozději.
  • Vyplnění a zaslání Závěrečné zprávy a vlastního finančního vypořádání, včetně předání sumářů a zdůvodněných případných vratek nad 500 000 Kč, a to v termínu do 15. 2. 2022.
dne 18.10.2021

Aktualizace zásob OOP a dezinfekcí - změna periodicity

Od října 2021 se budou dotazníky "Aktualizace zásob OOP a dezinfekcí" sbírat s měsíční periodicitou. V pátek 8.10. proto nebude další formulář otevřen. Nejbližší dotazník se v systému zpřístupní 3.11.2021.

Všem moc děkujeme za spolupráci.

dne 8.10.2021

Podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů - vyúčtování a závěrečná zpráva

Vážení podpoření,

nyní je pro Vás otevřen informační systém pro zasílání Vyúčtování dotace a závěrečné zprávy k dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podpoře Rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství (č. j. MSMT-7578/2021-3).

dne 15.9.2021

Výsledky výzvy k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů

Výsledky výzvy k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže DD v působnosti resortu školství pro rok 2021 jsou k dispozici zde

dne 16.7.2021

Sběr dotazníků ZAMĚSTNANCI A DĚTI PŘO byl pozastaven

Vyčkejte prosím na další pokyny.

Děkujeme za pochopení

dne 26.5.2021

Výzva k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů

Ministerstvo školství a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR na rok 2021.

Žádost o podporu se podává prostřednictvím systému IS-PRO a to do 30.5.2021. Pro posouzení dodržení lhůty je potřeba, aby v tento den už byla žádost doručena na MŠMT.

dne 30.4.2021

Úpravy systému IS-PRO

Dovolujeme si upozornit, že ke konci dubna 2021 budou probíhat úpravy systému IS-PRO - rozšíření pro další výzvy MŠMT.

Formulářů "Dotazníky COVID" se tyto změny netýkají, proces vyplňování a podávání zůstává stejný.

Dojde ale k menším změnám formátů tlačítek a názvosloví (např. pojmy "žádost" / "dotazník" se sjednotí na "projekt" apod).

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

V případě dotazů využijte uživatelskou podporu.

dne 22.4.2021

Navazující dotazník

Když se spustí sběr nových dotazníků, v části DOTAZNÍKY se objeví tlačítko VYPLNIT DOTAZNÍK s informací, do kdy je možné ho podat a odeslat.

Na obrazovce pro pojmenování dotazníku se objeví možnost označit nový dotazník  jako navazující na předchozí (volba zaškrtnutím).

a) Pokud zaškrtnete předchozí dotazník, nový dotazník se předvyplní podle dat z předchozího můžete ho zkontrolovat a případně dále editovat.

b) Pokud nezaškrtnete předchozí dotazník, nově založený dotazník se objeví prázdný (budete ho muset manuálně doplnit).

 

Tuto funkci lze využít pouze v případě, že předchozí dotazník existuje (pokud např. nevyplníte dotazník č. 6, při zakládání dotazníku č. 7 se výše uvedené nezobrazí).

dne 1.3.2021

Dotazníky k situaci COVID

Dobrý den,

ode dneška se v části DOTAZNÍKY objevuje možnost kromě stávajícího dotazníku k stavu zásob vyplnit i nový dotazník k aktuální situaci.

DOTAZNÍKY K SITUACI COVID jsou strukturovány podobně jako dotazníky ohledně stavu zásob. Po vyplňení je prosím uložte a odešlete zeleným tlačítkem a to do 2.3.2021.

dne 22.2.2021

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy