FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions)

Než začnete pracovat s informačním systémem, je vhodné si přečíst návody. Přesto se však může stát, že v nich nenajdete všechno. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat nejčastější dotazy uživatelů IS-PŘO a odpovědi na ně. Přečtete-li si je, můžete předejít obtížím a problémům, které Vás mohou potkat.

Otázky jsou řazeny pod sebou, v textu můžete vyhledávat např. stiskem klávesové zkratky CTRL + F a zadáním Vámi hledaného slova...např. registrace.

 

1. Co je cílem programů?

Dotazníky PŘO - pravidelný sběr dat ze všech PŘO MŠMT. Cílem je omezit administrativní zátěž pro Vás, tak, aby na jednom místě soustředěny všechny podstatné informace o Vašich zařízeních a školách.

LIMITY PŘO - vyplňují se aktuální limity zaměstnanců včetně požadavků na změnu a odůvodnění změn

Aktualizace zásob OOP a dezinfekcí - sběr dat o aktuálním stavu zásob OOP a dezinfekcí v držení organizací přímo řízených MŠMT

Program "Žádost o poskytnutí dotace na podporu rekreačních pobytů dětí z dětských domovů 2021" má svůj cíl popsaný v názvu. 

 

2. Heslo

2.1. Zapomenuté heslo lze obnovit pomocí odkazu "Zapomenuté heslo" na přihlašovací stránce. Je potřeba zadat IČ organizace nebo kontaktní email. Systém na Váš kontaktní email odešle zprávu s odkazem na stránku, kde budete vyzváni, abyste zadali nové heslo. Po potvrzení budete přesméřováni na přihlašovací stránku. 

POZOR - při žádosti o nové heslo bude staré heslo zneplatněné

 

2.2. Změnu hesla může uživatel systému provést sám po přihlášení v části Údaje o organizaci | Změna hesla. (Heslo je potřeba pro kontrolu zadat 2x a musí splňovat podmínky uvedené ve žlutém boxu)

 

3. Údaje o organizaci

V systému je už zadaná část údajů o Vaší organizaci. Pro potřeby sbéru dat v programu "Aktualizace zásob OOP a dezinfekcí" není potřeba zadávat další.

Pokud se rozhodnete údaje o organizaci změnit, a nevyplníte všechny povinná pole, systém Vás vyzve k nápravě.

Nový uživatelé systému musí údaje o organizaci doplnit - teprve pak se zpřístupní možnost založit novou žádost

 

4. Dotazníky

V systému se v určených intervalech objevují dotazníky na stav zásob. Ty jsou přístupné v části DOTAZNÍKY pouze v určeném časovém intervalu. Sledujte proto prosím výzvy MŠMT.

Základní schéma postupu při vyplňování dotazníku je následující:

1. V části DOTAZNÍKY (nahoře v liště) zvolte zelené tlačítko "Vyplnit dotazník"

2. Pojmenujte nový dotazník

3. V seznamu dotazníků zvolte u nového dotazníku možnost "Editovat"

4. Vyplňte dotazník a potvrďte tlačítko "Uložit" na konci stránky

5. Na úvodní stránce dotazníku klikněte na "Uzavřít a podat hotový dotazník"

(Podrobnější informace naleznete v návodu)

 

4.1. Jak založit navazující dotazník?

Kdy se spustí sběr nových dotazníků, v části DOTAZNÍKY se objeví tlačítko VYPLNIT DOTAZNÍK s informací, do kdy je možné ho podat a odeslat.

Na obrazovce pro pojmenování dotazníku se objeví možnost označit nový dotazník  jako navazující na předchozí (volba zaškrtnutím).

a) Pokud zaškrtnete předchozí dotazník, nový dotazník se předvyplní podle dat z předchozího a budete ho moci dále editovat.

b) Pokud nezaškrtnete předchozí dotazník, nově založený dotazník se objeví prázdný (budete ho muset manuálně doplnit).

 

4.2. Nesprávně vyplněný dotazník nejde uzavřít.

Zkontrolujte, že jsou splněné všechny podmínky:

a) Všechna pole jsou vyplněna

b) Do jednotlivých polí dotazníku pište čísla (např.: "6" ne "šest")

 

5. Žádosti

Základní schéma postupu při vyplňování žádosti je následující:

1. V části DOTAZNÍKY A ŽÁDOSTI (nahoře v liště) zvolte zelené tlačítko "Vyplnit"

2. Pojmenujte novou žádosti

3. V seznamu zvolte u nové žádosti možnost "Editovat"

4. Vyplňte jednotlivé kapitoly žádosti a potvrďte tlačítkem "Uložit" na konci stránky

5. Na úvodní stránce žádosti klikněte na "Uzavřít a podat"

(Podrobnější informace naleznete v návodu)

 

5.1. Přílohy k žádosti.

Povinné přílohy k žádosti stanovuje výzva.

Tyto dokumenty nahrajte do části Údaje o organizaci | Dokumenty organizace. Poté je na příslušném místě ve formuláři žádosti označíte zaškrtnutím, kapitolu uložíte a tím se přílohy připojí k žádosti.

Přílohy k DOTAZNÍKŮM nahráváte do kapitoly PŘÍLOHY. Pokud jste nahráli již nějaké dokumenty do bezprostředně předcházejícího dotazníku, přílohy se Vám propíší. Následně je můžete v aktuálním dotazníku ponechat, smazat či nahrát nové dokumenty.